Wij zijn gesloten tijdens de kerstvakantie vanaf 23 december t.e.m. 7 januari 2024!

Dossier: welke premies krijg ik van de Vlaamse Overheid?

Sinds 1 januari 2021 kunnen nieuwe eigenaars van zonnepanelen niet langer genieten van de terugdraaiende meter. Dit betekent daarom niet het einde van jouw voordeel. Er komen nieuwe maatregelen om particulieren financieel bij te staan. We bespreken ze hieronder.

Eenmalige premie plaatsing zonnepanelen

Neem jij vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst? Dan kom je in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. Het premiebedrag wordt vanaf 2023 jaarlijks aangepast. De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het bedrag. Belangrijk om te weten is dat de vergoeding begrensd is tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen. Of jouw woning wel of niet is aangesloten op het distributienetwerk met ‘uitsluitend nachttarief’, heeft geen invloed op de onderstaande bedragen.

De vergoeding wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf. Het vermogen van de omvormer speelt dus geen rol:

 • In 2021 bedraagt de premie 300 euro/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
 • In 2022 zal de premie dezelfde zijn als in 2021 (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering): 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro.
 • In 2023 zal de premie 150 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 750 euro.
 • In 2024 zal de premie 75 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 375 euro.

Wie komt in aanmerking?

Wil jij nog zonnepanelen plaatsen? Dan kom je in aanmerking voor de premie tot 2025. De investeerder van de zonnepanelen moet wel zelf de aanvraag doen. Hieronder hebben we een aantal voorwaarden opgesomd.

De eenmalige premie geldt enkel voor gebouwen

 • die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius uiterlijk op 31-12-2013,
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend. Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 jaar geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw vóór 2014 was aangesloten op het distributienet.

Deze premie is er voor nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van maximaal 10 kVA. De uitvoering moet gebeurd zijn door een RESCERT-installateur. Verder moeten de zonnepanelen op het dak van een gebouw geplaatst zijn. 

Geen nood als je niet meteen weet of je in aanmerking komt. Bij Soloya staan we altijd klaar om je verder te helpen. 

Waar aanvragen?

De eerste stap is om jouw zonnepanelen aan te melden. Dit kan vaak gemakkelijk gebeuren via de website van de netbeheerder. Voor heel Vlaanderen is dit Fluvius. Vervolgens ontvang je een bevestigingsmail van de registratie. Wanneer je deze hebt ontvangen, kan je jouw premie aanvragen. Hiervoor heb je jouw G nummer nodig. Dit is een identificatienummer van de installatie. Je ontvangt het nummer samen met de bevestigingsmail van jouw registratie.

Wil je meer weten? Surf dan zeker naar Fluvius.

Premie thuisbatterijen

Tot eind 2021 kan je gebruik maken van de premie voor thuisbatterijen. Per kWh aan (werkelijk) vermogen krijg je een bedrag van 250 euro. De overheid heeft een budget van 5 miljoen euro hiervoor vrijgemaakt. Dit komt neer op een totaal van 2.500 tot 3.000 batterijen. Als je nog wilt profiteren van deze premie, is snel zijn de boodschap.

Wie komt in aanmerking?

De premie is enkel beschikbaar voor particulieren. Daarbij is het belangrijk dat ze overstappen naar een digitale meter. Een voorwaarde is dat het om milieuvriendelijke batterijen gaat. Ook is het noodzakelijk dat je over een productiesysteem zoals zonnepanelen, micro-WKK of een windturbine beschikt.

Waar aanvragen?

De premie kan je aanvragen bij het departement Omgeving van Vlaanderen.

Injectietarief

Belangrijk om te weten is dat je mogelijk een vergoeding ontvangt voor de stroom die je niet meteen gebruikt. Deze stroom kan je dan terug op het net injecteren. Afhankelijk van jouw elektriciteitsleverancier bedraagt dit 0,03 tot 0,045 euro per kWh die je injecteert. Let op! Vaak stellen leveranciers het injectietarief ter beschikking als je ook een contract voor afname van energie bij hen hebt.

Retroactieve premie

Het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter is vernietigd. Dit betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies. De Vlaamse Regering heeft daarom op 9 juli 2021 haar definitieve goedkeuring gegeven aan de retroactieve investeringspremie voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen.

Nu, voor eigenaars van zonnepanelen met een teruglooprem was dit geen goed nieuws. Zij konden in eerste instantie geen gebruik maken van de terugdraaiende teller. Maar, kwamen ook niet in aanmerking voor de retroactieve premie. Gelukkig is de regelgeving ondertussen aangepast en kunnen zij nu dus wel genieten van deze premie.

Het bedrag

Het bedrag van de retroactieve investeringspremie bedraagt in euro/kilowattpiek:

 

 

Plaatsing digitale meter of een andere meter die de injectie en de afname afzonderlijk kan meten

Installatie actief sinds

Voor 2021

In 2021

In 2022

In 2023

In 2024

In 2025

2020

€327

327

281

269

256

242

2019

336

336

291

279

266

253

2018

348

348

304

292

280

267

2017

382

382

340

330

320

309

2016

436

436

396

389

382

375

2015

383

383

341

331

321

311

2014

289

289

242

227

212

196

2013

12

12

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

0

0

2008

0

0

0

0

0

0

2007

0

0

0

0

0

0

2006

140

140

0

0

0

0

Nieuwe premie

Er is een nieuwe premie als tegemoetkoming voor de meermaals aangerekende netkosten. Sinds 2015 betalen eigenaars van zonnepanelen het prosumententarief voor het injecteren van elektriciteit op het distributienet. 

Het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de regeling van de virtueel terugdraaiende teller vernietigt, trad in werking op 1 maart 2021. Om de periode van de terugdraaiende teller af te sluiten, maakten de energieleveranciers voor de prosumenten een tussentijdse afrekening op, gebaseerd op de meterstanden op 1 maart 2021.

De 110.000 netgebruikers die beschikken over zonnepanelen en een digitale meter en dus geraakt zijn door het arrest, kregen na 1 maart 2021 zo een tussentijdse afrekening, waarbij: 

 • voor de elektriciteitsafname en -injectie van voor 1 maart 2021 een forfaitair prosumententarief werd aangerekend;
   
 • voor de elektriciteitsafname vanaf 1 maart 2021 de werkelijke afname werd aangerekend (zowel voor netkosten als voor de energiecomponent), het prosumententarief wegvalt en de injectie kan verkocht worden aan de leverancier.

Al deze prosumenten zijn getroffen door de abrupte overgang van het ene systeem van aanrekening naar het andere en kregen voor een bepaalde periode het distributienettarief meermaals aangerekend (zowel via het prosumententarief als via de werkelijke afname). Het financiële nadeel kan echter sterk verschillen, afhankelijk van de situatie:

 • als jouw laatste jaarlijkse afrekening van de elektriciteitsfactuur in de tweede helft van 2020 viel, is de impact voor jou het grootst; kreeg je de jaarlijkse afrekening begin 2020, dan gaat het nadeel maar over enkele euro’s;
   
 • hoe groter jouw zonnepaneleninstallatie, hoe groter het financiële nadeel bij het meermaals aanrekenen van de netkosten.

 

Voor prosumenten die een financieel nadeel ondervinden door het meermaals aanrekenen van de distributienettarieven, heeft de Vlaamse Regering een tegemoetkoming opgezet. Deze tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend, maar zal je kunnen aanvragen als een premie tot 1 september 2022.

Hoeveel je terugkrijgt, zal afhangen van het vermogen van jouw zonnepaneleninstallatie en van de maand van jouw laatste jaarafrekening voor 1 maart 2021.

Wil je meer weten over de premies, de thuisbatterijen of het injectietarief? Kijk dan zeker op onze website of op de site van de Vlaamse Overheid.

 

Helemaal warm geworden van hernieuwbare energie?

Dan ben je bij Soloya op de juiste plaats. Soloya is sinds 2006 actief in de energiesector en uitgegroeid tot een zonne-energie specialist. Soloya is een toonaangevend bedrijf met meer dan 1000 klanten. Je kan steeds vrijblijvend een offerte aanvragen of contact opnemen.

Deel dit artikel: 

Via mail
Facebook
Twitter
Meer lezen?
Waarom zelf zonnepanelen installeren geen goed idee is
De 5 meest gestelde vragen over airco
Waarom je nu best thuis een laadpaal kan installeren

Onze diensten

Soloya