Zonnepanelen met een maximaal rendement

Geplaatste zonnepanelen produceren stroom. Externe factoren bepalen mede het zonnepanelen rendement. Niet enkel de kwaliteit van jouw zonnepaneel installatie heeft dus invloed op de opbrengst van de zonnepanelen. Welke zijn deze externe factoren?

  • De hellingsgraad van jouw dak
  • De oriëntatie van het dak
  • De schaduw op de installatie
  • De ventilatie van de zonnepanelen

Opbrengst zonnepanelen bepaald door externe factoren

Zonnepanelen worden bij voorkeur naar het Zuiden geplaatst. De juiste hellingsgraad primeert voor het optimale zonnepanelen rendement. De helling zorgt ervoor of panelen al dan niet maximaal het licht kunnen opvangen. De ideale hellingsgraad van het dak bedraagt 30° tot 35°. Daken tussen 15°-30° en 30°-45° verliezen al gauw tussen de 3% en 5% rendement. Voor daken boven 45° bedraagt het verlies tussen de 5% en 8% rendement.

De perfecte ligging voor een zonnepaneel installatie is op een dak met een oriëntatie naar het Zuiden. Bij deze oriëntatie is er maximale opbrengst van de gemiddeld 1000 uren zonneschijn die we jaarlijks ontvangen. Daken georiënteerd naar het Oosten of Westen zijn ook nog geschikt.

Naar het Noorden georiënteerde daken zijn niet geschikt en worden afgeraden omdat in dit geval het rendementsverlies veel te groot is.

De zonnepanelen zetten opgevangen zonlicht om in stroom. Hoe meer zonlicht de panelen opvangen des te hoger het rendement. Wil je het rendement van zonnepanelen optimaliseren? Schaduw is een grote externe factor in rendementsverlies van zonnepanelen. Je verliest opbrengst wanneer de schaduw van bomen, schoorstenen en nabijgelegen gebouwen op de zonnepanelen vallen.

Het is misschien niet direct wat je verwacht, maar het rendement van zonnepanelen ligt hoger op een winderige zonnige winterdag met 10 -15° dan een tropische zomerdag van 35°.

Wanneer de temperatuur op de zonnepanelen boven de 25°C stijgt dan daalt het zonnepanelen rendement. Daarom is het belangrijk dat de zonnepanelen goed kunnen ventileren. Een open ruimte tussen het zonnepaneel en het dak is de beste manier om zonnepanelen te ventileren en maximaal te laten renderen.

Metingen tonen aan dat de zonnepanelen opbrengst tot 5% daalt wanneer de zonnepanelen in het dak ingebouwd zijn.

Reken op Soloya voor het maximaal haalbare zonnepanelen rendement!

Wil je graag professioneel advies? Bezoek onze showroom en ontdek alle mogelijkheden!