Premies warmtepomp

Een ecologisch alternatief voor de traditionele verwarmingsinstallatie is een warmtepomp. Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, de grond of water door middel van een compressor.

 • Tevens elektrische warmtepompen als warmtepompen op gas komen in aanmerking voor een warmtepomp premie van de netbeheerder. De werken dienen dan wel door een gecertificeerde aannemer uitgevoerd te worden zoals Soloya.
 • Wanneer je (sedert 2017) minstens 3 energiebesparende maatregelen laat uitvoeren, kan je ook aanspraak maken op een totaalrenovatiebonus.
 • Projectbegeleiders die per project inspanningen leveren om minimum 10 woningen energiezuiniger te maken kunnen vanaf 2017 aanspraak maken op een burenpremie .
 • Doorgaans kan je bij uw gemeente of provincie ook terecht voor een premie voor de installatie van een warmtepomp. Via ‘Zoek uw subsidie’ op energiesparen.be kan je zelf controleren welke premies er in jouw gemeente van kracht zijn.

Bedrag premie warmtepomp van de netbeheerder

Per woning of wooneenheid is er een premie van de netbeheerder voor de warmtepomp:

 • Geothermische warmtepomp: 4000€ of 4.800€ voor uitsluitend nachttarief
 • Lucht-water warmtepomp: 1.500€ of 1.800€ voor uitsluitend nachttarief
 • Hybride lucht-water warmtepomp: 800€ of 960€ voor uitsluitend nachttarief
 • Lucht-lucht warmtepomp: 300€ of 360€ voor uitsluitend nachttarief (enkel premie voor warmtepomp verwarming)
  Alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur.


Er is een verdubbeling van de premie (met een maximum van 40% van de factuur) als

 • de warmtepomp werd geplaatst ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet aangesloten is met gebruik van louter nachttarief.
 • de woning in een gebied zonder aardgasnet ligt.
  Beide verdubbelingen kunnen niet worden geaccumuleerd.

 

Voor beschermde afnemers is er een verhoging van de premie en dit met maximum 48%. Beschermde afnemers zijn mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Wanneer de premie wordt aangevraagd door de syndicus of door de vereniging van mede-eigenaars in naam van deze vereniging en dit voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Verschil tussen warmtepomp en warmtepompboiler

Een warmtepomp is niet hetzelfde als een warmtepompboiler.

 • Een warmtepomp verwarmt en koelt een ruimte en kan tevens voor de productie van sanitair warm water zorgen.
 • Een warmtepompboiler staat enkel in voor het sanitair warm water.
  • In 2021 is er voor de warmtepompboiler een premie van €300 beschikbaar.